Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander-Lindh tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet och blev Advokat år 1983.

Lotta Insulander-Lindh har arbetat som Advokat med familjerätt, brottmål och socialrätt sedan slutet på 1970-talet. Hon har genom åren gjort sig känd för att tillvarata brottsoffers samt klienters rättigheter på ett mycket engagerat och kunnigt sätt.

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Advokat

Mia Edwall Insulander tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 2001 och har sedan dess arbetat på Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå. Hon blev Advokat år 2007.

Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat

Alexandra Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1994 och blev Advokat år 2001. Mellan 1994 - 2006 arbetade hon på Advokatbyrån Jürgen Koch. Hon startade därefter egen verksamhet och arbetade i kontorsgemenskap med Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå åren 2006 - 2009.

Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat

Joakim Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993. Han arbetade efter examen ett år på Advokatbyrå. Därefter har Joakim Lyckman i närmare 18 år arbetat på SEB där han inledningsvis specialiserade sig inom förmögenhetsförvaltning. Mellan åren 2002-2012 arbetade han som bankjurist inom SEB Private Banking, med specialisering inom den ekonomiska familjerätten.

Anna Hellron

Anna Hellron

Advokat

Anna Hellron tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet. Under studietiden arbetade hon på Anstalten Österåker, läste specialkurser med inriktning på straff- och processrätt. Anna har stor processvana i domstol samt omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och unga och personer som befinner sig i krissituationer.

Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Advokat

Sanna Jonsson tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 1993. Under juridikstudierna valde hon att specialisera sig mot internationell rätt vid ett utbytesår i England.

Anna Massarsch

Anna Massarsch

Advokat

Anna Massarsch blev advokat 2016. Hon påbörjade sin anställning hos Insulander Lindh Advokatbyrå i september 2017 och arbetar framför allt med migrationsrätt, familjerätt och straffrätt.

Hedvig Ansjön

Hedvig Ansjön

Jurist

Hedvig Ansjön tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i juni 2017 och anställdes på byrån i juli 2017.
Hedvig biträder advokaterna inom byråns alla rättsområden.