Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander Lindh åtar sig uppdrag som

 • Ombud i äktenskapsskillnader och vid samboseparationer
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Advokat

Mia Edwall Insulander åtar sig uppdrag som

 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ombud i mål om underhållsbidrag till barn
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman, även i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i familjerättstvister
Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentlig försvarare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Advokat

Sanna Jonsson åtar sig uppdrag som

 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål, bodelningar eller arvskiften
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)

Anna Massarsch

Anna Massarsch

Advokat

Anna Massarsch åtar sig uppdrag som

 • Ombud och offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU
Hedvig Ansjön

Hedvig Ansjön

Jurist

Hedvig Ansjön arbetar med ekonomisk familjerätt och biträder advokaterna i omfattande bodelningar och boutredningar. Hon bistår bland annat vid upprättandet av bodelningsavtal, bouppteckning samt avtal om arvskifte. Hedvig åtar sig även att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.