Alexandra LyckmanAlexandra Lyckman

Advokat

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

  • Boutredningsman
  • Boutredningsman i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden

Alexandra Lyckman arbetar med alla byråns rättsområden, men är särskilt inriktad på den internationella privat- och familjerätten samt brottmål. Alexandra Lyckman har en mycket stor processvana i domstol samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga och personer som befinner sig i krissituationer.

Alexandra Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1994 och blev Advokat år 2001. Mellan 1994 – 2006 arbetade hon på Advokatbyrån Jürgen Koch. Hon startade därefter egen verksamhet och arbetade i kontorsgemenskap med Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå åren 2006 – 2009.

Alexandra Lyckman är född i Berlin och talar tyska som modersmål. Hon har mångårig erfarenhet av att handskas med de svårigheter som kan uppstå på grund av skillnader i kultur och lagar.

I september 2014 genomgick Alexandra Lyckman en 50 timmar lång utbildning och träning i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Denna utbildning har fortlöpande kompletterats, samt håller Alexandra Lyckman även egna kurser om medling i familjemål och medverkar vid Domstolsakademins Fördjupningskurs i familjemål. Alexandra Lyckman är vice ordförande i Svenskt Forum för Medling och konflikthantering.

Alexandra Lyckman medverkar i advokatjouren i Vaxholm.