Anna HellronAnna Hellron

Advokat

Anna Hellron tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet. Under studietiden arbetade hon på Anstalten Österåker, läste specialkurser med inriktning på straff- och processrätt och skrev sitt examensarbete om beviskrav under förundersökningen.

Efter juristutbildningen i Sverige följde vidare studier i Boston, USA. Anna läste där, under åren 2000-2002, kurser i juridik samtidigt som hon arbetade som volontär på en telefonjour för personer som utsatts för våld i hemmet.

Därefter genomförde Anna sin tingsmeritering under två år vid Linköpings tingsrätt.

År 2005 anställdes Anna vid Advokatfirman Lena Feuk AB där hon arbetat med frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barn, såsom målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Hon blev advokat år 2008 och arbetade på byrån till år 2012. Efter föräldraledighet och en tvåårig vistelse i Beijing, Kina har hon nu återvänt till Sverige.

Anna har stor processvana i domstol samt omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och unga och personer som befinner sig i krissituationer.

Anna Hellron har varit delaktig i Advokatsamfundets projekt ”Advokat i framtiden”, som en av medlemmarna i rådet www.advokatsamfundet.se och har också föreläst för polis och andra yrkesgrupper om arbetet som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Under en tid satt hon i styrelsen för en ideell, rikstäckande, tvärvetenskaplig intresseförening för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta, förövare och/eller deras familjer.

Anna Hellron började arbeta hos Insulander Lindh Advokatbyrå i februari 2016.