Hedvig AnsjönHedvig Ansjön

Jurist

Hedvig Ansjön tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i juni 2017 och anställdes på byrån i juli 2017. Hon skrev sitt examensarbete om sambors rättsliga skydd vid förhållandets upphörande. Under studietiden valde Hedvig att fördjupa sig i ekonomisk familjerätt, framför allt vad gäller bodelning och arvskifte. Hedvig har även läst kriminologi och vittnespsykologi. Hon läste internationell och europeisk rätt under en utbytestermin vid Universiteit Gent i Belgien.

Hedvig biträder advokaterna inom byråns alla rättsområden.