Joakim LyckmanJoakim Lyckman

Advokat

Joakim Lyckman tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993. Han arbetade efter examen ett år på Advokatbyrå. Därefter har Joakim Lyckman i närmare 18 år arbetat på SEB där han inledningsvis specialiserade sig inom förmögenhetsförvaltning. Mellan åren 2002-2012 arbetade han som bankjurist inom SEB Private Banking, med specialisering inom den ekonomiska familjerätten.

Joakim Lyckman har under åren på SEB kontinuerligt deltagit i vidareutbildningar och fördjupat sina kunskaper inom såväl den nationella som den internationella ekonomiska familjerätten. Utöver detta har han genomgått utbildningar i förhandlingsteknik och ledarskap samt kurser inom aktiebolagsrätt, främst rörande familjerättsliga kompanjonavtal. Joakim Lyckman har även hållit föreläsningar internt inom SEB, såväl i som utanför Sverige.

Joakim Lyckman arbetar brett inom den ekonomiska familjerätten, bl a med arvsrätt, bodelningar och generationsskiften, samt åtar sig uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Han upprättar alla typer av familjerättsliga avtal, såsom samboavtal, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev.

Joakim Lyckman började på Advokatbyrån i mars 2012.

Joakim Lyckman blev advokat år 2015.