Josefin Gjälby

AdvokatJosefin Gjälby

Josefin Gjälby tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet i januari 2014 och anställdes på Advokatbyrån i februari 2014. Hon har sedan dess biträtt advokaterna i omfattande bodelningar och boutredningar.

Josefin är ombud i vårdnads- och umgängesärenden samt övriga frågor som rör barn, t ex underhåll till barn, surrogatärenden och faderskapsmål.

Hon lämnar även konsultationer och biträder klienter som ombud i frågor som rör den ekonomiska familjerätten och upprättar olika typer av familjerättsliga avtal, såsom äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, testamenten, gåvobrev och reverser.

Josefin kan även bistå vid upprättandet av bouppteckning och avtal om arvskifte samt biträda parter i bodelningar eller arvstvister.