Lotta Insulander LindhLotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander-Lindh tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet och blev Advokat år 1983.

Lotta Insulander-Lindh har arbetat som Advokat med familjerätt, brottmål och socialrätt sedan slutet på 1970-talet. Hon har genom åren gjort sig känd för att tillvarata brottsoffers samt klienters rättigheter på ett mycket engagerat och kunnigt sätt.

Lotta Insulander-Lindh är ofta anlitad som sakkunnig eller debattör i olika juridiska spörsmål. Hon är en anlitad föreläsare på kurser samt utbildningar. Hon har medverkat i ett flertal böcker. Hon har bl.a. skrivit boken ”I lagens famn” tillsammans med journalisten Karin Thunberg samt medverkat som en av flera experter i boken ”Juridik till vardags”. Lotta Insulander-Lindh har genom åren haft frågespalter i flera olika tidningar såsom t.ex. Damernas Värld och Må Bra samt Aftonbladet. Lotta Insulander-Lindh har framträtt regelbundet i TV där hon t.ex. skrivit manus samt medverkat vid dramatiseringar av rättegångar i TV samt svarat på frågor i debattprogram.

Lotta Insulander-Lindh har suttit i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning samt varit dess ordförande. Hon har även varit lärare för Advokatsamfundets etikkurser.

Lotta Insulander-Lindh har varit ledamot i den statliga domstolsutredningen ”Domarutnämningar och domstolsledning”.