Mia Edwall Insualnder

Mia Edwall Insulander

Advokat

Mia Edwall Insulander tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 2001 och har sedan dess arbetat på Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon blev Advokat år 2007.

Mia Edwall Insulander arbetar med alla byråns rättsområden men är huvudsakligen inriktad på familjerätten där hon är särskilt specialiserad på mål om barn (vårdnad, boende, umgänge och underhåll) samt bodelningar. Mia Edwall Insulander har också flerårig erfarenhet som bodelningsförrättare förordnad av domstol samt arbetar som medlare.

Mia Edwall Insulander har en mycket stor processvana i domstol och har en bred erfarenhet av att tillvarata klienters intressen.

Mia Edwall Insulander är aktiv i samhällsdebatten genom att skriva debattartiklar och medverka i Tv (bl.a. Skilsmässohotellet på TV7/TV4Play våren 2016) radio och annan media.  Just nu medverkar hon regelbundet i Nyhetsmorgon på TV4 och pratar om familjerätt i juridikskolan. Hon har också medverkat i böcker som Barnrätt – en antologi (redaktörer Ann-Christin Cederborg och Wiweka Warnling Nerep, Nordstedts juridik), Du och Ditt ex av Nicolas Jacquemot ( Natur och Kultur) samt Fältguide för bonusfamiljen av Moa Herngren.

Mia Edwall Insulander har varit delaktig i Advokatsamfundets projekt ”Advokat i framtiden”, som en av medlemmarna i rådet www.advokatsamfundet.se och har varit medlem i redaktionsrådet för Tidskriften Advokaten. Den 15 juni 2017 valdes Mia Edwall Insulander in som ledamot i Advokatsamfundets styrelse.

Mia Edwall Insulander undervisar i familjerätt på Juristlinjen på Stockholms universitet.

Mia Edwall Insulander är en av arton ledamöter i Advokatsamfundets styrelse.