Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Advokat

Sanna Jonsson tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 1993. Under juridikstudierna valde hon att specialisera sig mot internationell rätt vid ett utbytesår i England.

Därefter följde notariemeritering i Norrtälje och sammanlagt 15 års arbete vid advokatbyrå, med inriktning på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt och brottmål.  Mellan 2011-2016 tjänstgjorde Sanna som advokatfiskal på Kammarkollegiets rättsavdelning, där hon arbetade med frågor som rörde boutredning, arv och klander av testamente. Hösten 2016 återinträdde hon i advokatsamfundet.

Sanna arbetar med byråns alla rättsområden. Hon arbetar även ideellt med att stödja brottsoffer.