Kontakta oss

Har Du några frågor, vill Du anlita oss, boka tid för ett möte eller veta mer om vilka vi är och hur vi arbetar är Du välkommen att kontakta oss.

Advokatbyrån tar emot nya uppdrag, som huvudregel, efter ett första personligt besök.

Ett personligt sammanträffande är enligt vår bedömning det bästa sättet att se till att advokaten/juristen kan utföra uppdraget med den omsorg, noggrannhet och skyndsamhet som ärendet kräver. Vid första besöket görs en bedömning av om vi är väl lämpade att biträda klienten samt om uppdraget kan antas eller ej. Om uppdraget ej kan antas meddelas detta skyndsamt till klienten vid eller snart efter det första besöket.

Insulander Lindh Advokatbyrå
Nybrogatan 7
114 34 Stockholm

Telefon: + 46 8 667 61 67
Fax: + 46 8 660 65 20

E-post: info@insulander-advokat.se

Skriv till oss!

Elisabeth Erixell

Elisabeth Erixell

Sekreterare / Ekonomiansvarig

Elisabeth arbetar sedan år 2010 som advokatbyråns sekreterare och är vanligtvis den som svarar i telefon och på mejl då Ni kontaktar oss.

Hon har också hand om den löpande bokföringen.

Elisabeth har lång erfarenhet av att arbeta på advokatbyråer och har även studerat pedagogik och juridik.