Anteckning - Världens bästa advokatbyråMedling

Advokatbyrå Insulander Lindh kan erbjuda separerande par medling. Advokatbyrån åtar sig både uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-boende och umgängesmål ( FB 6:18a) samt uppdrag direkt av parterna.

Advokatbyrå har en unik kompetens som förordnad medlare av domstol och arbetar då i enlighet med konferensmetoden vilket som huvudregel innebär att parterna träffar två medlare gemensamt vid ett antal tillfällen för medling.

Vid medling på uppdrag av parterna kan man gemensamt anlita en eller två jurister eller advokater för att försöka hitta en samförståndslösning avseende bodelning, vårdnad, boende, umgänge och/eller underhåll.

Vid medling måste båda parter anlita byråns hjälp gemensamt och komma tillsammans vid det första mötet.

Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten, vanligtvis två.

Vi upprättar sedan ett förslag till färdigt bodelningsavtal, vårdnads-, boende-, umgängesavtal eller avtal om underhåll.

Där det är aktuellt kompletterar vi med information om hur ni ska göra för att avtalet ska bli gällande och verkställbart.

Vårt medlingspaket består i en kombination av juridik, empati, pedagogik och lyhördhet där en av våra erfarna jurister bidrar med sin kunskap och erfarenhet till en lösning som ska passa just er situation.

Vi har medlare som är särskilt tränade i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland.

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.