Fåtölj och orkideVår verksamhet

Insulander Lindh Advokatbyrå är specialiserad på familjerätt, brottmål samt internationell privaträtt.

Familjerätt

Insulander Lindh Advokatbyrå biträder sina klienter inom en rad familjerättsliga områden såsom:

 • arvsrätt
 • bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
 • boutredning
 • faderskapsfrågor
 • homosexuella parrelationer
 • internationell familje- och privaträtt
 • samboförhållanden/samboavtal
 • upprättande av testamente
 • umgängesrätt med barn
 • underhåll till maka/make
 • underhåll till barn, vårdnad om barn
 • upprättande av äktenskapsförord
 • äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor

Brottmål

Insulander Lindh Advokatbyrå är specialiserad på att företräda brottsoffer/målsäganden som utsatts för olika brott och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Brottsoffret är fri att välja vilken jurist han/hon vill ha som målsägandebiträde. Som målsägandebiträde ger vi brottsoffret hjälp och stöd före samt under rättegången. Vi informerar även om möjligheten till skadestånd och upprättar skadeståndskrav. Därutöver behandlar vi alla frågor som kan uppkomma för att stödja brottsoffret.

Offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten på begäran av den misstänkte. Staten står för kostnaderna för denne i den mån den misstänkte inte har tillräckliga medel. Den misstänkte är fri att begära vilken advokat han/hon vill ha som offentlig försvarare.

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt tillämpas när olika länders lagstiftning aktualiseras i ett och samma rättsförhållande. Många relationer idag har internationella inslag, t. ex. om man sammanlever och bosätter sig över nationalitetsgränserna. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid separation eller dödsfall. Även hur man upprättar avtal som gäller i respektive land och hur domar och beslut är verkställbara i ett annat land är frågor som faller under den internationella privaträtten. Bortförande av barn är också ett område inom den internationella familjerätten där byrån har särskild erfarenhet.

Insulander Lindh Advokatbyrå åtar sig uppdrag från klienter per mail/telefon samt därefter ett personligt möte. Vår övertygelse är att det för ärendets handläggning är av största vikt att klient och ombud får tillfälle att träffas vid ett första möte.

Vid det inledande besöket diskuterar man igenom ärendet och dess specifika frågeställningar. Ombudet redogör även för kostnader samt den ekonomiska hjälp klienten eventuellt kan få via bl.a. rättsskydd eller rättshjälp. Kontakta oss för att boka en tid.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Läs mer om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd »