Vi söker uppsatspraktikanter till höstterminen 2017

Vill du göra praktik på en av Sveriges främsta humanjuridiska advokatbyråer?

Insulander Lindh advokatbyrå grundades 1983 och är specialiserad på familjerätt. Vi har en unik kompetens inom medling i familjerätt samt stor erfarenhet av att arbeta som ombud i mål om barn, bodelningar, arvstvister och IP-rättsliga ärenden. Vi tar också uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Läs gärna mer om byrån här.

Nu söker vi uppsatspraktikanter som är intresserade av familjerätt och internationell privaträtt. Som uppsatspraktikant hos oss får du hjälpa våra advokater och jurister att upprätta handlingar, göra rättsutredningar, följa med på förhandlingar, biträda med administrativa uppgifter m.m.

Läs gärna om en tidigare praktikants erfarenheter av vår byrå.

Hör av dig till oss

Närmare upplysningar lämnas av Josefin Gjälby, josefin@insulander-advokat.se.

Skriftlig ansökan med CV, betyg och önskemål om uppsatsperiod skickas till info@insulander-advokat.se.