EU Study on Civil Status Registrations

Alexandra Lyckman bidrar med upplysningar avseende svensk rätt.