Medlem i “Advokat i framtiden”

“Advokatsamfundet har bildat en rådgivande grupp i projektet Advokat i framtiden där Mia Edwall Insulander är medlem. Syftet är bl.a. att öka engagemanget och inflytandet för unga biträdande jurister och Advokater inom Advokatsamfundet” Läs mer på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se