Diskuterar vårdnadstvister i Expressen

“Lotta Insulander-Lindh uttalar sig i Expressen om vårdnadstvister”
http://www.expressen.se/nyheter/1.1618582/pappornas-kamp-far-mammorna-att-fly-med-barnen