“Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens grönbok om fri rörlighet för officiella handlingar och erkännande av handlingar angående civilstånd”

Alexandra Lyckman deltar i remissyttrande för Sveriges Advokatsamfund.