Samarbete med Läkare Utan Gränser

Sedan april 2012 har Läkare Utan Gränser valt att ta extern hjälp i de ärenden där organisationen förekommer som testamentstagare.

Efter anbudsförfarande föll valet på Insulander Lindh Advokatbyrå. Båda parter ser fram emot ett gott samarbete.