Tidskriften Advokaten Nr 3 2012: “Pro bono: Advokater i det godas tjänst”

Alexandra Lyckman intervjuas om arbete pro bono.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-3-2012-Argang-78/Advokater-i-det-godas-tjanst/