Föredrag: “Deutsches und Schwedisches Familienrecht”

Alexandra Lyckman håller föredrag med tyska kollegan Marcus Stützer om likheter och skillnader i den svenska och tyska familjerätten.