Familjerättsdagen den 13 juni 2012

Lotta Insulander Lindh var kursledare och moderator för familjerättsdagen i VJS:s regi den 13 juni 2012.