Barn i kläm i vårdnadstvister

Mia Edwall Insulander medverkade i P1-morgon den 19 december 2012. Reportaget handlar om att barnen ofta glöms bort när föräldarna strider i vårdnadstvister.

Lyssna på reportaget genom att klicka här.