Barnbidraget delas lika

Mia Edwall Insulander medverkade i Aktuellt den 30 maj 2013 och pratade om delat barnbidrag.