Socialtjänstens utredningar i ärenden om barn

Mia Edwall Insulander medverkade den 4 september 2013 i Uppdrag granskning SVT ang. socialtjänstens utredningar i ärenden om barn.
Läs hela artikeln på SVT:s hemsida