Mia Edwall Insulander

Insulander Lindh advokatbyrå samarbetar med BRISTA

Vecka 39 släpper BRIS (barnens rätt i samhället) en rapport som heter “Lyssna på mig”. Den visar att barn i separation inte känner sig sedda eller lyssnade på. Rapporten visar att många barn med föräldrar som skiljer sig behöver mer stöd och uppmärksamhet från vuxna än de vanligtvis får.

Vår advokatbyrå har inlett ett samarbete med BRISTA (barns rätt i separation och tvist). BRISTA är en ideell förening som jobbar för att ge barn och ungdomar stöd och information före, under och efter föräldrars separation.

BRISTA har startat en hemsida www.brista.se som är till för att barn och ungdomar ska kunna söka och skaffa sig egen information när deras föräldrar skiljer sig/separerar. På hemsidan finns en flik “fråga juristen” där vi på vår advokatbyrå svarar på frågor som barn har skickat in.

Vår förhoppning är att vi, genom att svara på frågor, i viss mån kan hjälpa barn och ungdomar till tydlig information om deras möjligheter och rättigheter. Genom att ta del av deras frågor får vi också en unik inblick i hur barnen upplever sin situation – en inblick vi förhoppningsvis kan använda oss av i vårt arbete med att företräda klienter.

Mål om vårdnad, barns boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Det är dock inte alltid lätt att avgöra barnets bästa i det individuella fallet. Ofta finns det en risk att det handlar mer om föräldrakonflikten än barnets perspektiv. Jag tycker att det ska bli mycket spännande att genom BRISTA ta del av barnens egna funderingar och frågor.

Mia Edwall Insulander
Advokat