GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2014

Advokatbyrån har denna jul skänkt en gåva till Rädda barnen.

God jul och ett gott nytt 2014 önskar Insulander Lindh Advokatbyrå!

Denna jul har Insulander Lindh Advokatbyrå skänkt en gåva till Rädda barnen.

Vi vill på det sättet understryka hur viktigt det är att kämpa för barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma främst.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2014

önskar vi på Insulander Lindh Advokatbyrå