Europeisk konferens om barnbortförandeärenden

Alexandra Lyckman deltog i maj 2014 vid LEPCA-konferensen (www.lepca.eu) i Haag. Sammankomsten är den första europeiska konferensen för familjerättsadvokater som företräder föräldrar i barnbortförandeärenden enligt Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Europarådskonventionen och Bryssel II-konventionen.