Mia medverkar i boken “Barnrätt en antologi”

Mia Edwall Insulander medverkar i boken “Barnrätt en antologi” som utgavs av Norstedts juridik i maj 2014. Boken innehåller olika bidrag skrivna av forskare och jurister inom ämnet barnrätt. Mia Edwall Insulanders bidrag handlar om barnets bästa vid intressekonflikter i domstol “Dragkampen om barnen”.