Joakim Lyckman

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

“Säll är den som har till rättesnöre att tänka efter före”. Citatet är hämtat från kloke Tage Danielsson. Om det vore så väl att alla levde efter den devisen skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.

Inte sällan kontaktas vi av klienter efter det att exempelvis en arvstvist uppstått där klienten vill ha vårt biträde i den kommande processen. Klienten presenterar diverse handlingar som upprättats några år innan arvlåtaren avlidit. Samtliga handlingar är underskrivna av den avlidne varför klienten anser det vara glasklart att dessa handlingar ska vara gällande.

Jag har under åren sett otaliga exempel på upprättade handlingar mellan makar i syfte att minska det kommande arvet för ett så kallat särkullbarn. Handlingarna är inte sällan upprättade av makarna själva utan att de kontaktat en juridiskt sakkunnig.

Om de istället från början kontaktat en expert inom familjerätt hade de förhoppningsvis informerats om hur och i vilken ordning handlingar bör upprättas för att i möjligaste mån nå den önskade effekten.

Ska ett gåvobrev upprättas eller ska man istället göra en bodelning inom äktenskapet? Ska ett äktenskapsförord upprättas och vilken effekt får det vid dödsfall eller skilsmässa? Ska ett testamente upprättas och i så fall på vilket sätt? Har det någon betydelse om man tecknar en livförsäkring eller placerar tillgångar i en kapitalförsäkring med förmånstagarförordnande och vad blir i så fall effekten av detta?

Varje familjesituation är unik och det kan finnas en mängd olika skäl till varför man vill förfoga över sina tillgångar på det ena eller andra sättet. Om du har funderingar över hur just du bör agera utifrån din unika situation är det min absoluta rekommendation att du kontaktar en expert inom familjerätt innan du agerar.

Joakim Lyckman
Advokat