Alexandra Lyckman

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York!

Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.

Familycourt i New York.

Family Court i New York.

Förhandlingarna är som huvudregel offentliga. På förmiddagarna var det muntliga förberedelser utsatta enbart till en halvtimme var. Av ett informationsblad till allmänheten kunde man ta del av vissa grundregler:

  • ha inte på dig flip flops eller shorts
  • ta inte med dig barnen men om du måste finns det ett barnrum där de kan vara  under förhandlingen – AVBRYT INTE DOMAREN
  • försök att få ut så mycket som möjligt av din advokat. Det är bra om ni får tag på varandra före förhandlingen..

Vi åkte upp till femte våningen. Det var många människor inne i domstolssalen. Bl.a. Advokater som väntar på nästa ärende och barnets eget ombud. Efter att ha pratat med ett barnombud förstod vi att reglerna nyss ändrats på så sätt att barnets ombud inte ska företräda barnet utifrån barnets bästa utan istället utifrån barnets egen vilja. Det gäller även om barnet bara är 2 år.

Efter några timmar i domstolen i NY kan vi konstatera att grundproblemen mellan föräldrar är desamma. Lagar regler och praxis skiljer sig åt, processen i domstolen hanteras olika men föräldrarna tvistar om samma saker. Den stora skillnaden verkar vara att barnen har ett eget ombud. Är det något vi bör fundera på att införa i Sverige?

howdoiworklawyer_300x300

Mia Edwall Insulander |Advokat
Alexandra Lyckman | Advokat