Bodelningar måste bli lättare och billigare

Mia Edwall Insulander och Lotta Insulander Lindh skriver en debattartikel i Aftonbladet om vikten av att bodelningar måste bli lättare och billigare att genomföra.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23154861.ab