Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander in som ledamot i Advokatsamfundets styrelse

Den 15 juni 2017 valdes Mia Edwall Insulander in som ledamot i Advokatsamfundets styrelse.

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/juni/christer-danielsson-valdes-till-ny-ordforande-i-advokatsamfundet/