Anna Hellron Wikström intervjuad om hur Corona-situationen påverkar vårt arbete

Läs mer på länken:

https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/intervjuer/intervju-anna-hellron-wikstrom/