Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Mindre konflikt och lägre kostnader – vi har receptet

Vi är humanjurister, intresserade av människor, relationer, människoöden. Vi tolererar inte orättvisa och lidande. Vi värnar de svaga och utsatta. Vi månar om barn, barns rättigheter och barns välmående.

Det innebär att vi bland annat företräder föräldrar i tvister om barn, tvister som rör vårdnad, boende och umgänge. Tvister som är påfrestande och långdragna. Tvister som går ut på att företräda våra klienter, en av föräldrarna, på allra bästa sätt. Lyftra fram deras styrkor och rätt. Vilket betyder att man ibland måste belysa den andra förälderns tillkortakommanden, svagheter och olämplighet. På andra sidan står en kollega mot motsatt uppdrag – att lyfta fram sin klients styrkor och rätt och min klients tillkortakommanden och svagheter. Att detta ofta leder till en djupare konflikt är oundvikligt.

Samtidigt finns det en tredje part med i ekvationen, barnet.

Det inbjuder till att sjunga med lite extra i Coldplays “Clocks” när frågan ställs “Am I a part of the cure or am I part of the disease?” För jag vet detta:

Barn far illa av tvister i domstol
”Forskning visar att långvariga och djupa föräldrakonflikter innebär stora påfrestningar för barn och att konflikterna är en bidragande orsak till att barn utvecklar en egen problematik.”
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2017/nr-6-2017-argang-83/barn-far-illa-av-tvister-i-domstol/

Bris årsrapport


Topp 5 vanligaste kontaktorsakerna till Bris 2019

1. Psykisk ohälsa

2. Familj och familjekonflikter

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-slapper-ny-arsrapport/

Och nu till dom goda nyheterna…

2014 gick jag utbildningen för medlare, The MiKK Cross-border Family Mediation (CBFM) Training, i Berlin. Efter det har vi på vår advokatbyrå börjat medla med starkt avtryck i den medlingsmodell och metod som MiKK lär ut, co-mediation. Det var för sex år sedan. Flera av mina kollegor har genomgått samma utbildning. Över hundra medlaruppdrag har vi haft, till övervägande del på uppdrag av tingsrätter som förordnat oss som medlare. Sällan mår vi så bra på byrån som när vi lyckats hjälpa föräldrar att komma till en överenskommelse som innebär att tvisten i domstolen kan avslutas. Ofta har vi pratat kommunikation, tittat på barnperspektiv, hittat praktiska lösningar och gett tips om konkreta verktyg. I drygt 2/3 av medlingarna kommer föräldrarna överens helt eller delvis. I mer än hälften av fallen kan processen i tingsrätten avslutas efter medlingen.

Vi får som sagt den övervägande delen av våra uppdrag från domstolarna. Men det finns inget som hindrar föräldrar att anlita medlare direkt, istället för att ta det via tingsrätten. Föräldrarna behöver då inte stämma varandra eller träffas i tingsrätten.

Skillnaden är att när medlingen förordnas av domstolen, betalar domstolen medlarkostnaderna. Anlitar föräldrar medlare på eget initiativ, måste de betala själva.

Låt oss titta på vad det kostar

Att anlita en advokat i en vårdnads-, boende-, umgängestvist är inte gratis. Hör man till de allt färre personer som är berättigade till rättshjälp, betalar man endast en mindre del av kostnaden. Rättshjälp kan endast erhållas om man inte har en rättsskyddsförsäkring som kan utnyttjas. Försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkring har en karenstid om vanligtvis ett år från separationen eller skilsmässan. Det innebär att många föräldrar som hamnar i en konflikt om barnen varken är berättigade till rättshjälp (pga att man har en årsinkomst över 260 000 kr) eller till rättsskydd (för att konflikten om barnen uppkommit inom karenstiden.) I så fall måste man själv stå för hela advokatkostnaden.

När vi har uppdrag som ombud i vårdnadstvister kan våra kostnadsräkningar för en tvist i tingsrätten (ibland med fortsättning i hovrätten) uppgå till flera hundratusen kronor i vissa fall. De flesta ärenden hamnar på drygt 100 000 kr. Det är kostnaden för en av parterna.

Har tvisten uppkommit efter karenstiden, dvs efter 1 år från separationen, kan man ofta nyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring. Rättsskyddet täcker en del av rättegångskostnaderna, vanligtvis 75-80% av timkostnadsnormen, vilket innebär att klienten betalar 20-25% samt mellanskillnaden mellan timkostnadsnormen upp till advokatens ordinarie timarvode. Timkostnadsnormen är timersättning motsvarande rättshjälpstaxan. Advokatens ordinarie timarvode är ofta högre. Så även om man har en rättsskyddsförsäkring så kanske den bara betalar runt 50% av advokatkostnaden och klienten betalar själv resten.

Kostnaderna för en medling hos oss, med två medlare, har de senaste åren legat någonstans mellan 28 290 – 76 735 kr, med en genomsnittskostnad på 42 000 kr. Det är den kostnaden som gäller för båda parterna tillsammans.

Det behöver inte bli dyrare att välja medling istället för domstolstvist!

Alexandra Lyckman
Advokat