Under många år har jag och flera av mina kollegor på byrån arbetat som särskilda företrädare för barn. Ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag också utbildar andra advokater och yrkesverksamma i. Uppdraget att tillvarata ett barns rätt i en utsatt situation är oerhört viktigt och kräver en hel del eftertanke, förberedelser och fingertoppskänsla.

Uppdraget innefattar att tillvarata barnets rätt under förundersökning och efterföljande rättegång när en närstående misstänks ha begått ett brott mot barnet eller när vårdnadshavarna inte kan förväntas tillvarata barnets rätt pga närståendeförhållande till den misstänkte.

Vi som under många år har arbetat med att företräda barn i rättsprocessen har nu ställts inför tillämpningsproblem med ny lagstiftning i frågan om skadestånd till barnen där effekterna av lagstiftningen tyvärr inte blir de avsedda.

Avsikten med den nya lagstiftningen från förra sommaren är att vi ska kunna bistå barnet i verkställighetsfrågor kring skadestånd, men trots påtalanden om diverse praktiska och advokatetiska frågor från Advokatsamfundet i remissvar inför lagstiftningen, har lagstiftningen utformats på ett vis som faktiskt inte fungerar i praktiken. Det här i sin tur medför att barn kommer i kläm och att flera advokater nu inte heller åtar sig uppdragen i avvaktan på klargörande av uppdraget.

Frågorna måste få en praktisk lösning snarast vilket också har lyfts av Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i brev till olika aktörer och i hennes mycket välformulerade blogginlägg av den 3 maj 2022 i frågan.

För barnens skull behöver frågorna snarast få en lösning!

Anna Hellron Wikström
Advokat