Som ombud i arvsärenden möter man många klienter som är upprörda eller uppgivna över att de har en girig motpart. ”Hen är bara ute efter pengar” är ett vanligt omdöme om motparten. Men är det verkligen så? Och hur kan man tänka för att lättare lösa sådana konflikter? 

 Alla dör en dag, och alla lämnar arvsfrågor efter sig i olika stor utsträckning. Som ombud i frågor som rör arv möter man klienter i ärenden där arvingar eller testamentstagare har olika uppfattningar om hur arvet efter den avlidne ska fördelas. Inte sällan ger klienten uttryck för att motparten struntar i vad som är rättvist eller i enlighet med den avlidnes vilja och bara försöker berika sig själv så mycket som möjligt.   

 Märkligt nog är det i princip aldrig någon av mina klienter som själv uppger att de faktiskt helt struntar i vad som är rättvist eller i enlighet med den avlidnes vilja. Mina klienter har alltid i vart fall något skäl till varför arvet bör fördelas mer i enlighet med deras önskan som inte handlar om att de vill berika sig själva. Även om det säkert kan finnas den som verkligen bara agerar utifrån ett egenintresse så tänker jag att jag någorlunda ofta borde ha klienter med den inställningen om det var vanligt. Men det har jag inte.  

 Ett grundproblem i många arvstvister är istället att de inblandade inte har en bra kommunikation, eller att de pratar ”olika språk”. Inte sällan anser båda sidor (om det bara är två parter) att deras inställning är den rätta. Och eftersom båda vet att den egna inställningen nog är den rätta så är den andra sidan förmodligen ute efter något annat än att det ska bli rätt, till exempel att få så mycket som möjligt själva.  

 När man vänder sig till en advokatbyrå kan man givetvis få hjälp att göra en juridisk analys av vad som skulle hända om arvsfrågorna skulle prövas rättsligt. Men någon man också kan få hjälp med är att försöka lösa frågan utan en prövning.  Med ett bra ombud går det att, om förutsättningarna är rätt, försöka förstå vad den andra sidan egentligen tycker. Ofta visar det sig att motsidan inte alls bara vill ha ”mer pengar”, utan själv anser sig kämpa för något som på något sätt är rätt. Min erfarenhet är att det kan vara den nyckel som behövs för att kunna låsa upp de värsta motsättningarna. Man behöver sedan inte hålla med motsidan om egentligen något, men min erfarenhet är att ökad förståelse för varandras inställning gör det lättare att finna lösningar, lättare att finna ro i ett avslut och lättare att få gå vidare utan allt vad en rättslig prövning innebär.  

Karl Oscar Rådström 
Advokat