Aktuellt

Mia Edwall Insulander medverkade i Sveriges radio P1

Den 22 februari 2016 medverkade Mia Edwall Insulander i Sveriges radio P1 och gav råd kring skilsmässor. Ta del av råden genom att lyssna på reportaget här.

Internationella vårdnadstvister ökar

Läs hela artikeln i UNT “Upsala Nya Tidning” där Alexandra Lyckman intervjuades.

Europeisk konferens om barnbortförandeärenden

Alexandra Lyckman deltog i maj 2014 vid LEPCA-konferensen (www.lepca.eu) i Haag. Sammankomsten är den första europeiska konferensen för familjerättsadvokater som företräder föräldrar i barnbortförandeärenden enligt Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Europarådskonventionen och Bryssel II-konventionen.

Mia medverkar i boken “Barnrätt en antologi”

Mia Edwall Insulander medverkar i boken “Barnrätt en antologi” som utgavs av Norstedts juridik i maj 2014. Boken innehåller olika bidrag skrivna av forskare och jurister inom ämnet barnrätt. Mia Edwall Insulanders bidrag handlar om barnets bästa vid intressekonflikter i domstol “Dragkampen om barnen”.

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

Den 26 december 2013 medverkade Mia Edwall Insulander i Rapport, SVT. Hon blev intervjuad ang. en dom från HD om underhållsskyldighet vid växelvis boende. Du kan se inslaget här http://www.svt.se/nyheter/sverige/fler-foraldrar-kan-bli-tvugna-att-betala-underhall

Socialtjänstens utredningar i ärenden om barn

Mia Edwall Insulander medverkade den 4 september 2013 i Uppdrag granskning SVT ang. socialtjänstens utredningar i ärenden om barn.
Läs hela artikeln på SVT:s hemsida

Barnbidraget delas lika

Mia Edwall Insulander medverkade i Aktuellt den 30 maj 2013 och pratade om delat barnbidrag.

Allt fler föräldrar slåss om barnen i domstol

Mia Edwall Insulander medverkade i TV4 Nyhetsmorgon och talade där om att allt fler föräldrar slåss om barnen i domstol.

Barn i kläm i vårdnadstvister

Mia Edwall Insulander medverkade i P1-morgon den 19 december 2012. Reportaget handlar om att barnen ofta glöms bort när föräldarna strider i vårdnadstvister.

Lyssna på reportaget genom att klicka här.