Inlägg av Webbredaktör

Människor på flykt

Efter andra världskrigets slut enades världens stater bland annat om att den ofattbara och fruktansvärda förföljelse och behandling som människor utsatts för under kriget aldrig mer skulle få äga rum. Staterna gick därför samman och bildade Förena Nationerna, FN, och den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling ”Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”.

Hjälp, mitt barn blir kränkt på nätet!

Som jurist har jag under årens lopp kommit i kontakt med många barn och ungdomar som har blivit utsatta på olika sätt. Det kan vara genom fysiska påhopp men det kan också handla om nätkränkningar i sociala medier. Föräldrar jag talat med har med gråten i halsen beskrivit maktlösheten över att inte kunna hjälpa sitt barn på nätet då de först i efterhand insett vidden av kränkningarna.

Cross-border family mediation – medling vid bortförande av barn

In the beginning of September 2017 I attended an advanced training course in mediation in cross-border family disputes including international child abduction, access and custody cases. Together with 21 other participants from 8 other countries I spent 50 hours doing role plays and learning tools and methodologies for mediating high conflict cases.

Fortsatt juridikskola under hösten 2017 på Nyhetsmorgon TV4

Juridikskolan i Nyhetsmorgon TV4 fortsätter med Mia Edwall Insulander på lördagar under hösten 2017 då man kommer att prata om flera olika familjerättsliga ämnen som är viktiga och relevanta för privatpersoner. Titta gärna den 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november samt 16 december 2017. 2017-11-11: Mia pratar om att skriva testamente, och varför […]

Se barnet!

I februari 2017 blev betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) klar och överlämnades till Regeringen.
Syftet med utredningen var att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas samt ta ställning till om de behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet.

Mia Edwall Insulander har juridikskola på Nyhetsmorgon TV4

Mia Edwall Insulander har juridikskola på Nyhetsmorgon TV4 där hon tar upp olika ämnen inom juridiken. 2017-05-14: Mia berättar allt du behöver veta om arv och testamente » 2017-04-30: ”Vad är skillnaderna på att vara sambo och gift?” Se hela inslaget om sambo vs gift » 2017-04-02: Lär dig mer om familjejuridiken. Se inslaget om […]