Blogg

Alexandra Lyckman

Iakttagelser från family court i New York

Hej! Från New York! Efter en ordentlig säkerhetskontroll fick vi veta att många olika slags ärenden med anknytning till familjen hanteras i family court. Förutom vanliga vårdnads- och umgängesärenden även omhändertagande av barn, kontaktförbud, familjevåld mm.
Alexandra Lyckman

Det bästa sättet att lösa internationella vårdnadstvister!

Maj 2014 deltog Alexandra Lyckman i Lepca-konferensen i Haag för advokater som arbetar med barnbortförandeärenden. Lepca står för Lawyers in Europe on Parental Child Abduction. Det var den första konferensen i sitt slag, men inte bara europeiska advokater deltog.

Barnkonventionen fyller 25 år!

År 1989 föddes barnkonventionen. Berlinmuren hade fallit och mänskliga rättigheter stod högst upp på FN:s dagordning. År 1990 ratificerade Sverige konventionen. Det innebär att svenska myndigheter, kommuner och landsting sedan dess är skyldiga att följa bestämmelserna i konventionen. Så vad innebär det i praktiken?
Joakim Lyckman

Tänk efter före

Tänk om alla kunde ha som rättesnöre att tänka efter före då skulle vi ha mycket färre uppslitande arvstvister.
Josefin Gjälby

Klander av testamente

Hur ogiltigförklaras ett testamente och vilka följder får detta?
Mia Edwall Insulander

Medling i domstol – Hur fungerar det i praktiken?

År 2006 genomfördes de senaste större ändringarna i föräldrabalken ang. vårdnad om barn. Då bestämdes bl.a. att domstolen kan besluta om medling mellan föräldrarna i vårdnadsmål. Syftet är att fler föräldrar ska hitta en egen överenskommelse med hjälp av medlingen