Blogg

Par står mittemot varandra

Inför första mötet hos bodelningsförrättaren

Detta blogginlägg har till syfte att ge exempel på vad du som part i ett bodelningsärende kan fundera på och ta fram innan det första bodelningssammanträdet.
Mia Edwall Insulander

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT 2014

Advokatbyrån har denna jul skänkt en gåva till Rädda barnen. God jul och ett gott nytt 2014 önskar Insulander Lindh Advokatbyrå!
Mia Edwall Insulander

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

Högsta domstolen har den 19 november 2013 meddelat en dom som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende.
Alexandra Lyckman

Underhåll till barn och f d maka när man bor i olika länder

Det blir allt vanligare med internationella familjesammansättningar. Om relationen avslutas uppkommer ofta frågor om underhåll till barn och f d maka.

Insulander Lindh Advokatbyrå 30 år

Lotta Insulander Lindh startade Insulander Lindh advokatbyrå år 1983. Byrån har alltid varit specialiserad på främst familjerätt men också internationell privaträtt och brottmål tillhör byråns specialområden.
Mia Edwall Insulander

Insulander Lindh advokatbyrå samarbetar med BRISTA

Vecka 39 släpper BRIS (barnens rätt i samhället) en rapport som heter "Lyssna på mig". Den visar att barn i separation inte känner sig sedda eller lyssnade på. Rapporten visar att många barn med föräldrar som skiljer sig behöver mer stöd och uppmärksamhet från vuxna än de vanligtvis får.