Blogg

Joakim Lyckman

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.

Ta hjälp med bouppteckningen

- ett sätt att spara pengar?
Mia Edwall Insulander

Debatt om vårdnadstvister i SVT

Är det lättare att flytta med ett barn, utan den andre vårdnadshavarens medgivande, inom Sverige än utomlands?
Mia Edwall Insulander

Varför är familjerätten viktig?

Alla berörs vi av familjerätten någon gång i livet: du kanske blir sambo med någon, gifter dig, skiljer dig skaffar barn och någon dör...

Pappor och små barn

Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Sahlgrenska akademien, hävdar att de flesta män inte är lämpliga att ensamma ta hand om små barn?
Alexandra Lyckman

Att tvista om barn

Belönar rättssystemet fel förälder?