Blogg

Mia Edwall Insulander

Vem av föräldrarna ska få barnbidraget?

Mödrarnas vetorätt över barnbidraget är på väg att försvinna. Regeringen ska presentera ett lagförslag om delning av barnbidraget före sommaren.
Alexandra Lyckman

Förvärrar advokater konflikter?

DN skriver i en artikel 2013-04-11 om att advokater anklagas för att förstärka konflikten mellan föräldrar som strider om sina barn - för att kunna debitera mer. Både domare och advokater uttalar i artikeln att detta är ett problem.
Alexandra Lyckman

Advokatens skyldigheter

Vad kan du förvänta dig av en advokat? Advokatyrket är en rolig och omväxlande utmaning! Vi träffar många olika typer av människor, i olika livssituationer och med vitt skilda förutsättningar. Samtidigt ställs vi advokater inför olika juridiska, moraliska, etiska problem!

Vårdnad och surrogatmoderskap

Idag, den 28 februari 2013, publicerar Smer (statens medicinsk-etiska råd) rapporten "Assisterad befruktning - etiska aspekter". I rapporten tar rådet ställning till ett flertal frågor bland annat; donation av befruktade ägg, surrogatmoderskap, ålder vid IVF och nedfrysning av ägg. Det finns anledning att anta att det så småningom kommer bli lagligt att använda sig av surrogatmoderskap i Sverige.
Mia Edwall Insulander

Bodelningsförrättare

Hur går egentligen en bodelning till och vad är en bodelningsförrättare?
Kvinna sitter vid dator

Bodelning mellan sambor – vad omfattas egentligen?

Många par väljer att bo tillsammans utan att gifta sig. Kunskapen om vilka regler som gäller för sambors egendom är dock inte tillräckligt utbredd vilket kan leda till obehagliga överraskningar vid en separation.