Blogg

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Förvånande nog finns i dagsläget ingen straffbestämmelse avseende barnäktenskap och tvångsäktenskap. Handlingar som innebär att någon gifter sig med ett barn eller med en vuxen, mot dennes vilja, faller i dag in under andra brott i brottsbalken.

Vi har flyttat till större lokaler!

Från och med den 1 november 2012 har Insulander Lindh Advokatbyrå ny adress: Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm.
Joakim Lyckman

Kanske är medling den bästa lösningen för oss

Ni kanske minns filmen "Kramer mot Kramer" från 1979 med Dustin Hoffman och Meryl Streep i huvudrollerna. Filmen handlar om en skilsmässa och en vårdnadstvist som avgörs i domstol. Makarna slåss med ganska smutsiga medel med hjälp av sina advokater till dess att de inser att de dels inte mår bra av detta själva men framförallt att deras son inte mår bra av att märka hur föräldrarna bråkar.

Gemensamt ägd egendom

När två eller flera parter köper egendom tillsammans förutsätts det att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar om inte annat kan visas. Nyligen lämnade Högsta domstolen riktlinjer för att frångå antagandet.
Alexandra Lyckman

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.
Mia Edwall Insulander

Sambor kan inte lagen

Jag tänker ibland när jag träffar sambor som ska separera att det både är märkligt och väldigt olyckligt att det finns en sådan bristande kunskap om sambolagen.