Blogg

Gemensamt ägd egendom

När två eller flera parter köper egendom tillsammans förutsätts det att parterna äger den samägda egendomen med lika stora andelar om inte annat kan visas. Nyligen lämnade Högsta domstolen riktlinjer för att frångå antagandet.
Alexandra Lyckman

Rättshjälp

Har man inte råd att själv betala advokatarvodet är man beroende av en rättsskyddsförsäkring eller att staten beviljar rättshjälp. Men endast om man har en mycket begränsad ekonomi kan man räkna med ekonomiskt stöd från staten.
Mia Edwall Insulander

Sambor kan inte lagen

Jag tänker ibland när jag träffar sambor som ska separera att det både är märkligt och väldigt olyckligt att det finns en sådan bristande kunskap om sambolagen.
Mia Edwall Insulander

Vårdnadsutredningar – utreder de barns bästa?

I mitt jobb läser jag ofta vårdnads - boende och umgängesutredningar. Min uppfattning är att de har mycket skiftande kvalitet. Det är sällan de på ett noggrant och initierat sätt utreder barnets bästa. Bristerna i utredningarna är ett akut problem som får stora konsekvenser för de barn som är inblandade.
Kvinna sitter vid dator

Jäv eller inte jäv?

Jäv föreligger när någon brister i opartiskhet. Enligt svenska akademiens ordlista betyder jäv " anmärkning eller invändning mot någons behörighet". Att våra domstolar skall vara opartiska är en förutsättning för att hela rättssystemet skall fungera.
Joakim Lyckman

Varför behöver jag upprätta testamente?

När jag träffar klienter brukar jag börja med att fråga om de vet vem som ärver tillgångarna den dagen de går bort.