Filippa Pettersson

Jurist Student

Filippa Pettersson studerar under våren 2020 termin sex på juristprogrammet på Stockholms universitet.

Filippa genomförde sin praktik på Insulander Lindh Advokatbyrå och har sedan dess arbetat på kontoret två halvdagar i veckan. Där bistår hon advokater och jurister med diverse uppgifter.

Filippa är intresserad av både familjerätt och straffrätt vilket är något hon definitivt kan tänka sig att arbeta med efter avlagd examen.