Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander Lindh åtar sig uppdrag som

 • Ombud i äktenskapsskillnader och vid samboseparationer
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Advokat

Mia Edwall Insulander åtar sig uppdrag som

 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ombud i mål om underhållsbidrag till barn
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman, även i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i familjerättstvister
Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentlig försvarare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Advokat

Sanna Jonsson åtar sig uppdrag som

 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål, bodelningar eller arvskiften
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Anna Massarsch

Anna Massarsch

Advokat

Anna Massarsch åtar sig uppdrag som

 • Ombud och offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU
Hedvig Ansjön

Hedvig Ansjön

Jurist

Hedvig Ansjön arbetar med ekonomisk familjerätt och biträder advokaterna i omfattande bodelningar och boutredningar. Hon bistår bland annat vid upprättandet av bodelningsavtal, bouppteckning samt avtal om arvskifte. Hedvig åtar sig även att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.

Linnéa Frykler

Linnéa Frykler

Jurist

Linnéa Frykler åtar sig uppdrag som

• Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
• Ombud i bodelningsärenden
• Ombud i arvsrättsliga ärenden
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn