Lotta Insulander-Lindh

Lotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander Lindh åtar sig uppdrag som

 • Ombud i äktenskapsskillnader och vid samboseparationer
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Alexandra Lyckman

Alexandra Lyckman

Advokat

Alexandra Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman, även i internationella ärenden (särskilt tysktalande länder)
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i familjerättstvister
Joakim Lyckman

Joakim Lyckman

Advokat

Joakim Lyckman åtar sig uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • Medlare i familjemål om bodelningar eller arvskiften
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström

Advokat

Anna Hellron Wikström åtar sig uppdrag som

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentlig försvarare
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
 • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
Linnéa Frykler

Linnéa Frykler

Jurist

Linnéa Frykler åtar sig uppdrag som

• Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
• Ombud i bodelningsärenden
• Ombud i arvsrättsliga ärenden
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn

Anna Östberg

Anna Östberg

Jurist

Anna Östberg åtar sig uppdrag som

• Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn
• Offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Amanda Elestedt

Amanda Elestedt

Jurist

Amanda Elestedt åtar sig uppdrag som

• Ombud i vårdnads-, boende- och umgängesmål
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn

Filippa Pettersson

Filippa Pettersson

Jurist student
Karin Engström

Karin Engström

Administration & Marknadsföring