Anna MassarschAnna Massarsch

Advokat

Anna Massarsch åtar sig uppdrag som

  • Ombud och offentligt biträde i migrationsrättsliga ärenden
  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU

Anna Massarsch arbetar framför allt med migrationsrätt, familjerätt och straffrätt.

Anna Massarsch tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2001. Efter att 2003 ha fullgjort sin notariemeritering vid Södertälje tingsrätt arbetade Anna först som föredragande vid Utlännings-nämnden (2003 – 2005) och sedan som handläggare vid Fonden för mänskliga rättigheter (2005 – 2006). Därefter tog hon en masterexamen i demokrati och mänskliga rättigheter i Venedig. Anna arbetade under de följande tre åren med företags ansvar för mänskliga rättigheter hos Ethix SRI Advisors. Mellan 2011 och 2017 var Anna anställd hos Sju Advokater.

Anna Massarsch blev advokat 2016. Hon påbörjade sin anställning hos Insulander Lindh Advokatbyrå i september 2017.

Anna Massarsch har hållit föreläsningar i internationell rätt vid flera olika universitet och högskolor. Hon är för närvarande kursansvarig och lärare för kursen ”Asyl- och flyktingrätt” på Enskilda högskolan Stockholm.

Anna Massarsch har varit aktiv medlem i olika frivilligorganisationer, framför allt i svenska sektionen av Amnesty International. Hon har bl.a. varit ordförande i Amnestys juristgrupp och vice ordförande i Amnestyfonden.

Anna Massarsch talar flytande engelska och franska samt har goda kunskaper i tyska.