Hedvig AnsjönHedvig Ansjön

Jurist

Hedvig Ansjön arbetar med ekonomisk familjerätt och biträder advokaterna i omfattande bodelningar och boutredningar. Hon bistår bland annat vid upprättandet av bodelningsavtal, bouppteckning samt avtal om arvskifte. Hedvig åtar sig även att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.

Hedvig Ansjön tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i juni 2017 och anställdes på byrån i juli samma år. Mot slutet av utbildningen valde Hedvig att fördjupa sig i ekonomisk familjerätt, framför allt bodelning och arvskifte. Hon skrev sitt examensarbete om sambors rättsliga skydd vid samboförhållandets upphörande. Under studietiden läste Hedvig även kriminologi och vittnespsykologi, samt internationell och europeisk rätt vid Universiteit Gent i Belgien.