Lotta Insulander-Lindh

Advokat

Lotta Insulander Lindh åtar sig uppdrag som

  • Ombud i äktenskapsskillnader och vid samboseparationer
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden

Lotta Insulander-Lindh tog sin juristexamen 1977 vid Stockholms Universitet och blev Advokat år 1983. Lotta Insulander-Lindh har arbetat som Advokat med familjerätt, brottmål och socialrätt sedan slutet på 1970-talet. Hon grundade advokatbyrån 1983 och drev den självständigt fram till 2010, när Mia Edwall Insulander och Alexandra Lyckman kom in som delägare.

Lotta Insulander-Lindh åtar sig nya ärenden i begränsad omfattning.

Lotta Insulander-Lindh har genom åren gjort sig känd för att tillvarata brottsoffers samt klienters rättigheter på ett mycket engagerat och kunnigt sätt. Hon har arbetat på häktet i Stockholm och varit engagerad i ”Alla kvinnors hus”, bl a genom att svara i jourtelefonen.

Lotta Insulander-Lindh är ofta anlitad som sakkunnig eller debattör i olika juridiska spörsmål. Hon är en anlitad föreläsare på kurser samt utbildningar. Hon har sommarpratat i radio och medverkat i ett flertal böcker. Hon har bl.a. skrivit boken ”I lagens famn” tillsammans med journalisten Karin Thunberg samt medverkat som en av flera experter i boken ”Juridik till vardags”. Lotta Insulander-Lindh har genom åren haft frågespalter i flera olika tidningar såsom t.ex. Damernas Värld och Må Bra samt Aftonbladet. Lotta Insulander-Lindh har framträtt regelbundet i TV där hon t.ex. skrivit manus och medverkat vid dramatiseringar av rättegångar i TV samt svarat på frågor i debattprogram, bl a under många år i programmet ”Go kväll” där hon svarat på tittarnas juridiska frågor.

Lotta Insulander-Lindh har suttit i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning samt varit dess ordförande. Hon har även varit lärare för Advokatsamfundets etikkurser.

Lotta Insulander-Lindh har varit ledamot i den statliga domstolsutredningen ”Domarutnämningar och domstolsledning”.