Mia Edwall Insualnder

Mia Edwall Insulander

Advokat

Mia Edwall Insulander åtar sig uppdrag som

  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)
  • Ombud i mål om underhållsbidrag till barn
  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Mia Edwall Insulander arbetar med alla byråns rättsområden men är huvudsakligen inriktad på familjerätten där hon är särskilt specialiserad på mål om barn (vårdnad, boende, umgänge och underhåll) samt bodelningar. Mia Edwall Insulander har mångårig erfarenhet som bodelningsförrättare förordnad av domstol samt arbetar också som medlare.

Mia Edwall Insulander har en mycket stor processvana i domstol och erfarenhet av att arbeta i komplicerade ärenden med barn och vuxna som befinner sig i krissituationer.

Mia Edwall Insulander tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 2001 och har sedan dess arbetat med familjerätt på Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon blev Advokat år 2007.

Mia Edwall Insulander är ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse – och har tidigare varit engagerad och aktiv i Advokatsamfundet bl.a. som en av medlemmarna av rådet i ”Advokat i framtiden” samt i redaktionsrådet för tidsskriften Advokaten.

Mia Edwall Insulander undervisar i familjerätt på Juristlinjen på Stockholms universitet.

Mia Edwall Insulander är utbildad i medling genom en 50 timmar lång utbildning och träning i Medling / Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland. Denna utbildning genomgick Mia Edwall Insulander i september 2017. Utbildningen i medling kompletteras fortlöpande.

Mia Edwall Insulander är aktiv i samhällsdebatten genom att regelbundet medverka i media. Hon har skrivit debattartiklar i familjerätt i bl.a. Aftonbladet samt medverkat i TV i Skilsmässohotellet på TV7/TV4 år 2016. Under år 2017/2018 medverkar Mia Edwall Insulander regelbundet i Nyhetsmorgon TV4 för att prata om familjerätt. Mia Edwall Insulander har också medverkat i böcker som Barnrätt- en antologi (redaktörer Ann-Christin Cederborg och Wiweka Warnling Nerep, Norstedts juridik), Du och Ditt ex av Nicolas Jacquemont (Natur och Kultur) samt Fältguide för bonusfamiljen av Moa Herngren ( Bonnier Fakta).