Sanna Jonsson

Sanna Jonsson

Advokat

Sanna Jonsson åtar sig uppdrag som

  • Ombud i bodelningsärenden
  • Ombud i arvsrättsliga ärenden
  • Bodelningsförrättare
  • Medlare i familjemål, bodelningar eller arvskiften
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
  • Offentligt biträde/ställföreträdare i mål rörande LVU
  • Ombud i mål om barn (vårdnad, boende, umgänge)

Sanna Jonsson arbetar med advokatbyråns alla rättsområden, främst med svensk och internationell familje- och arvsrätt, som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som offentligt biträde i mål gällande vård av unga. Hon har lång erfarenhet av olika former av tvistlösning.

Sanna Jonsson tog sin juristexamen vid Stockholms universitet år 1993. Under juridikstudierna studerade hon internationell rätt under ett utbytesår i England. Därefter följde notariemeritering i Norrtälje och sammanlagt 15 års arbete vid advokatbyrå.

Mellan 2011-2016 tjänstgjorde Sanna som advokatfiskal på Kammarkollegiets rättsavdelning (Allmänna Arvsfonden), där hon arbetade med frågor gällande boutredning, arv och testamente. Hösten 2016 återinträdde hon i advokatsamfundet.

Sanna Jonsson arbetar även ideellt med att stödja brottsoffer.